Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Aktualności

Koniec wsparcia technicznego dla platformy Microsoft Windows XP SP3 i innych

Koniec wsparcia technicznego dla platformy Microsoft Windows XP SP3 i innych


Systemy te ciągle cieszą się popularnością i są wciąż w dużej liczbie obecne w administracji publicznej.

Ich używanie po zakończeniu wsparcia może być obarczone ryzykiem zmniejszenia bezpieczeństwa danych. Zachęcamy do zapoznania się z informacją na ten temat zamieszczoną na stronach Rządowego Zespołu Reagowania Na Incydenty Komputerowe, CERT.GOV.PL: http://www.cert.gov.pl/portal/cer/9/587/Microsoft__Koniec_wsparcia_dla_Windows_XP.html?search=94686341

Sytuacja prawna. Na mocy par. 20 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów informatycznych, Dz.U. z 16 maja 2012 poz. 526 to kierownictwo podmiotu publicznego jest zobowiązane do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych. Przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 25 czerwca 2013 roku „Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczpospolitej Polskiej”, a obejmująca systemy teleinformatyczne eksploatowane przez administrację rządową, organy władzy ustawodawczej, władzę sądowniczą i samorząd terytorialny stawia sobie jako pierwszy cel zwiększenie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury oraz zwiększanie zdolności zapobiegania i zwalczania zagrożeń ze strony cyberprzestrzeni.

Zdajemy sobie sprawę, iż przejście na najnowszą platformę systemu operacyjnego wymaga przygotowania, w związku z powyższym zachęcamy i stawiamy do dyspozycji nasze zasoby oraz narzędzia w celu usprawnienia procesu migracji.

Jesteśmy gotowi do rozmowy na temat wszelkich aspektów związanych z cyberbezpieczeństwem i minimalizacją ryzyka w tym obszarze. Proszę o kontakt bezpośredni lub kierowanie wszelkich pytań na adres biuro@kombit.poznan.pl